Monthly Archives: فروردین 1400

نمایندگی تعمیر لباسشویی در شهریار

تعمیر ماشین لباسشویی در شهریار

تعمیر ماشین لباس شویی در شهریار با توجه به استقبال همشهریان عزیز از خدمات پارس کارا ، نمایندگی تعمیرات پارس کارا این خدمات را تا پرند گسترش دهد.زین پس شهر پرند در محدوده پوشش پارس کارا قرار دارد. یکی از خدمات تخصصی پارس کارا تعمیر انواع ماشین لباسشویی است.پارس کارا توانسته با همکاری با متخصصان […]